לפני ה' תטהרו

איתן אברמוביץ • 

עיון בתיאור עבודת יום הכיפורים בפרשת אחרי מות, תוך התמקדות במימדים השונים הנוכחים בה. נבחן את משמעות נקודת המרכז והשפעתה על תפיסת החטא והכפרה, וכן איפה היא היום.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435