צוות

נולד בשנת תשל"ט. למד בישיבות 'מדברה כעדן' (מצפה רמון) ו'הר המור', ולאחר מכן בישיבת שיח יצחק (מאז תשס"ג). משמש כר"מ בישיבה מאז שנת תשס"ז.
כותב דוקטורט במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, העוסק בלמדנות ובספר 'קצות החושן', ומלמד במכללת הרצוג.
תושב נוקדים, נשוי לבת שבע ואב לחמישה.

הרב נעם סמט
הרב יאיר דרייפוס
ראש הישיבה
הרב אורי ליפשיץ
ראש תכנית צירופים
הרב אבישי שרייבר
הרב נעם סמט
הרב אלחנן ניר
איתן אברמוביץ
זוהר מאור
אבישר הר שפי
הרב אחיה סנדובסקי
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435