רונן בן עמי, מנהל הישיבה: 050-7534411

עדית פורת, מנהלת המשרד: 02-9938855

פקס: 02-9938856

מייל: siach0@zahav.net.il

כתובת: גבעת הדגן אפרת, מיקוד 9043500

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435