הרב שג"ר

דיבור ואמונה - חלק שלישי

הרב שג"ר • תשס"ט
המשך סדרת השיעורים שהעביר הרב שג"ר זצ"ל בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד, בעריכת אלחנן פיניאן.

דיבור ואמונה - חלק שני

הרב שג"ר • תשס"ט
המשך סדרת השיעורים שהעביר הרב שג"ר זצ"ל בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד, בעריכת אלחנן פיניאן.

דיבור ואמונה - חלק ראשון

הרב שג"ר • תשס"ט
הדיון שלפנינו יעסוק בתורה מתורותיו של אדמו"ר הזקן כאשר הציר מרכזי של עיסוקנו יהיה הדיבור. דרך העיסוק בדיבור נידרש לנושאים נוספים כמו היחס בין אמונת...

איסור השחתת עצי מאכל

הרב שג"ר • תשס"ח
הציווי לא להשחית משקף תפישה אקולוגית הנוגעת ליחס בין האדם לטבע ואף עמדה מוסרית רדיקלית המאנישה את הטבע. תביעות אקולוגיות ומוסריות אלו, משמעותיות לא...

גניבת הברכות

הרב שג"ר • תשס"ח
לעיתים העוול האמיתי איננו בפריעת החוק, אלא בחקיקת החוק עצמו. הרמאות של יעקב היא היא האמת, אך אסור לה להפוך להיות חוק כללי. שיח לשבת תולדות.

גשם

הרב שג"ר • תשס"ה
תגובת הנגד לקוקה קולה המערבי, הינה חזרה לינקות העורגת לשוב ולמצוץ ממימי בראשית חיים. מאמר על תפיסת הטבע בתנ"ך ואצל חז"ל.

הזהיר במצוות ציצית - תשובה אל המסורת

הרב שג"ר • תשס"ד
השוואה בין תשובתו של ה'אנטי-גיבור', כפי שהיא מוצגת בסיפור 'הזהיר במצוות ציצית' בספרי, לבין תשובתו של ר' אלעזר בן דורדיא. שכתוב של שיעור שהועבר בישיבה.

יום הכיפורים בתורה

הרב שג"ר • תשס"ו
מהותו של יום הכיפורים המקראי ע"פ פרשיות התורה. הפולחן המקדשי מצד אחד, ועינוי הנפש הפרטי מצד שני יוצרים את שבת השבתון כחזרה למצב שלפני הבריאה.

על דבר החידלון

הרב שג"ר • 
רשימה אישית מתוך 'משיב הרוח', תמוז תשנ"ה.

ועמך כולם צדיקים

הרב שג"ר • תשס"ז
דרשת הרב שג"ר מהתוועדות י"ט כסלו תשס"ז. הרב עוסק ברלוונטיות של תורת הצדיק לבתי המדרש שלנו, ובאפשרות להתקשר עם הצדיק לאחר מותו.

מדינה יהודית - סתירה ואוטופיה ( חלק א')

הרב שג"ר • תשס"ה
חלקה הראשון של שיחה שניתנה ביום העצמאות התשס"ה, העוסקת באהבה הציונית דתית לארץ ישראל, שלטון החוק והאלימות שבו על רקע ההינתקות, ואפשרות הגישור שבין ...

ההגדה כסיפור מכונן

הרב שג"ר • תשס"ז
סיפור ההגדה הוא הנרטיב המכונן של עם ישראל. איזו היסטוריה מסופרת בהגדה של פסח? איזו תודעת גאולה מבקשת ההגדה לעצב?
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435