הרב שג"ר: דיבור ואמונה

דיבור ואמונה - חלק שלישי

הרב שג"ר • תשס"ט
המשך סדרת השיעורים שהעביר הרב שג"ר זצ"ל בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד, בעריכת אלחנן פיניאן.

דיבור ואמונה - חלק שני

הרב שג"ר • תשס"ט
המשך סדרת השיעורים שהעביר הרב שג"ר זצ"ל בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד, בעריכת אלחנן פיניאן.

דיבור ואמונה - חלק ראשון

הרב שג"ר • תשס"ט
הדיון שלפנינו יעסוק בתורה מתורותיו של אדמו"ר הזקן כאשר הציר מרכזי של עיסוקנו יהיה הדיבור. דרך העיסוק בדיבור נידרש לנושאים נוספים כמו היחס בין אמונת...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435