מועדי אייר

על המחשבה הציונית של הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
מאמר לכבוד יום העצמאות.

הקול המושתק של רשב"י

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
במערתו חידש ר' שמעון בר יוחאי תורה חדשה, שאיימה על יהדות המצוות המעשיות שהנהיגו חכמים. במשך הדורות הוצא ר' שמעון מן המערה, בכל פעם בהתאם לצרכי הדור.

ירושלמרים

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ח
עיון בכמה מקורות חזליי"ם יכול להטעין את החוויה הירושלמית שלנו בתובנות על זיווג ויחסי אנוש, על יחסי מצוות וחיים טבעיים ועל מחילה ומשפחתיות.

ירושלים של מטה

הרב אבישי שרייבר • תשס"ח
על הסתירה בין הגעגועים לירושלים כחלום והמרחק מהעיר הממשית; בין חידושי הרי"מ ליהודה עמיחי.

הנה ימים באים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
האם אנו מסוגלים לאהוב את המדינה באמת? לחיות בהשראה נבואית המתעקשת לראות בשיבת ציון עקבי משיח?

עזה וירושלים - קצוות וייחודים

הרב שג"ר • תשס"ה
שיחת הרב שג"ר ליום ירושלים תשס"ה, 3 חודשים לפני ההתנתקות.

מותר לקבל

הרב אלחנן ניר • תשס"ז
על ל"ג בעומר ואופייה הפלאי של תורת הנסתר.

שיחה ליום העצמאות תשס"ז

הרב שג"ר • תשס"ז
האירועים שעברו על המדינה בשנתיים האחרונות מעלים ביתר שאת את השאלות: כיצד נממש במדינה את הברכה והשראת השכינה? מהו אופיה של הגאולה אליה אנו כמהים? ומ...

מדינה יהודית - סתירה ואוטופיה (חלק ב')

הרב שג"ר • תשס"ה
חלקה השני של שיחה שניתנה ביום העצמאות התשס"ה, העוסקת באהבה הציונית דתית לארץ ישראל, שלטון החוק והאלימות שבו על רקע ההינתקות, ואפשרות הגישור שבין הח...

מדינה יהודית - סתירה ואוטופיה ( חלק א')

הרב שג"ר • תשס"ה
חלקה הראשון של שיחה שניתנה ביום העצמאות התשס"ה, העוסקת באהבה הציונית דתית לארץ ישראל, שלטון החוק והאלימות שבו על רקע ההינתקות, ואפשרות הגישור שבין ...

ארץ ישראל כאהבה

הרב שג"ר • תשס"ז
המאמר מציע את האהבה לארץ-ישראל כבסיס לקשר איתה. אהבה לא בשל עדיפותה על אחרות, אלא פשוט משום שזו הארץ שבה באים ישראל בברית עם דודם.

שיחה ליל יום העצמאות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
דיבורים על שולחן סעודת ליל יום העצמאות
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435