תנ"ך – שיעורים שונים

תנ"ך

נעם סמט • תש"ע
הקורבנות בתורה לעומת הנביאים והכתובים. ד בתמוז

לחלום את המקום

הרב נעם סמט • כט תמוז תשע"ה
על היחס בין החלום למקום - קריאה בחלום יעקב ובחזיון בית המקדש של יחזקאל.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435