איתן אברמוביץ: הגות יהודית מודרנית

הגות יהודית מודרנית 1: מבוא להרמן כהן

איתן אברמוביץ • ד חשוון תשע"ח
שיעור מבוא להגותו היהודית של הרמן כהן: על המפנה שיצר קאנט בפילוסופיה הדתית - חילון העולם והסטת האנרגיות הדתיות לתחום האתי.

הגות יהודית מודרנית 2: ייחוד ה' לפי הרמן כהן

איתן אברמוביץ • יא חשוון תשע"ח
שיעור שני בהגותו של הרמן כהן. עיון בשער הראשון של 'דת התבונה', ודיון על אלוקים כאידיאה, ועל אופייה של דתיות שכלית ומוסרית.

הגות יהודית מודרנית 3: התגלות ותבונה

איתן אברמוביץ • ד כסלו תשע"ח
עיון בפרק על ההתגלות בספר 'דת התבונה ממקורות היהדות', ודיון על משמעותו של מעמד הר סיני עבורנו, ועל היחס האורתודוקסי אל המסורת.

הגות יהודית מודרנית 4: היחיד והכפרה

איתן אברמוביץ • י כסלו תשע"ח
המשך העיון ב'דת התבונה' להרמן כהן: הופעתו של היחיד מתוך קבלת האשמה, והכפרה המתאפשרת בעמידתו מול ה'.

הגות יהודית מודרנית 5: ייסורים ומשיחיות, סיכום הרמן כהן

איתן אברמוביץ • טו כסלו תשע"ח
שיעור סיכום על הרמן כהן: על הקשר שבין קבלת הייסורים לתפיסת המשיחיות ולתפקידו של עם ישראל, וכן על ההתנגדות של כהן לציונות.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435