הרב אורי ליפשיץ: התשובה בספרות השו"ת

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435