הרב אלחנן ניר: מאחור באחור לפנים בפנים

מאחור באחור לפנים בפנים: שיעור 1

 • ח אייר תשע"ח
פסוקי התורה בפרשת בראשית, במדרשי חז"ל ובדברי אפלטון ביחס לבריאת אדם וחוה ומהות הנסירה שהתרחשה ביניהם. השיעור ניתן במהלך ימי השבעה לפטירת הרב אלישיב...

מאחור באחור לפנים בפנים: שיעור 2

הרב אלחנן ניר • טו אייר תשע"ח
עיסוק במאמרי הזוהר העוסקים בתהליך הנסירה.

מאחור באחור לפנים בפנים: שיעור 3

 • כב אייר תשע"ח
העיסוק בנסירה כרוך בסוגיית מות המלכים. לימוד דברי בעל ה"לשם שבו ואחלמה" ביחס לשבעת המלכים הקדומים ולשבירתם.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435