הרב אלחנן ניר: מבוא לפנימיות התורה

מבוא לפנימיות התורה 1: כניסה לעולם הספירות

הרב אלחנן ניר • ו אלול תשע"ז
מפגש ראשון עם עולם הספירות המוזכר בספר יצירה. מי חיבר את ספר יצירה? מדוע יש דווקא עשר ספירות, ואיך הן קשורות לגוף האדם?

מבוא לפנימיות התורה 2: עשר ספירות בלימה

הרב אלחנן ניר • יג אלול תשע"ז
היכן מופיעה ה"בלימה" בתנ"ך, מה טיבן של עשרת ספירות הבלימה ושל עשרת העומקים? עיון בפרק א של ספר יצירה, ובפרשנות השונה של הרמ"ק והגר"א עליו.

מבוא לפנימיות התורה 3: הספירות וגוף האדם

הרב אלחנן ניר • כ אלול תשע"ז
על משמעות הספירות לפי ר' עזריאל מגירונה וחלוקתן לשכל, נפש וגוף. על יצירת זיקה בין התחתונים לעליונים באמצעות קידוש הגוף, לפי ר' יוסף ג'יקיטליא.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435