הרב אלחנן ניר: מבוא לפנימיות התורה

מבוא לפנימיות התורה 13: השבת - לילה ויום, יסוד ומלכות

הרב אלחנן ניר • כא טבת תשע"ח
בליל שבת אנחנו מתפללים "וינוחו בה", בשבת בבוקר "וינוחו בו" ובמנחה "וינוחו בם"": מה פשר ההבדל הזה? על טיבה של השבת ועל התנועה שבין היסוד והמלכות.

מבוא לפנימיות התורה 14: ספירת התפארת - השם הפרטי

הרב אלחנן ניר • כח טבת תשע"ח
משמעות שם הוי' וספירת התפארת, ומקומה כמאזנת בין הספירות שמעליה לאלו שתחתיה ובין קו הימין לקו השמאל.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435