הרב אלחנן ניר: קין והבל

קין והבל 13: שער הגלגולים

הרב אלחנן ניר • יז שבט תשע"ז
על עיבור, גלגול וייבום בכתבי האר"י, ומשמעותם עבורנו.

קין והבל 15: העבודה עם הכתפיים

הרב אלחנן ניר • א אדר תשע"ז
על הקבצן בעל החטוטרת ב"מעשה משבעת הקבצנים", משמעות מיקומם של קין והבל בכתפי אדם הראשון ועליית קין לכהונה לעתיד לבוא.

קין והבל 16: קין ותורת משיח

הרב אלחנן ניר • כב אדר תשע"ז
הבל מייצג את תורת משה ואילו קין את התורה העתידית. עיון בדברי האר"י והשל"ה ומפגש עם דמויות קייניות לאורך ההיסטוריה התנ"כית תוך ניסיון לאפיין אותן
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435