הרב אלחנן ניר: ראשית החסידות

ראשית החסידות: תלמידי המגיד עולים לארץ

הרב אלחנן ניר • כב' אייר תשעז
קריאה באיגרות שנשלחו מארץ הקודש לגולה על ידי תלמידי המגיד שבארץ, דיבור על חיי היום-יום של החסידים ועל הסיפורים שמאחורי התורות.

ראשית החסידות 10: אגרות פרי הארץ א

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ז
מפגש ראשון עם אגרותיו של 'פרי הארץ', ר' מנחם מנדל מויטבסק.

ראשית החסידות 11: תורת הגאולה של בעל "פרי הארץ"

הרב אלחנן ניר • סיוון תשע"ז
הגאולה ומשמעות האמונה והביטול אצל האדמו"ר החסידי הגדול בן המאה ה-18 שהקים את הישוב היהודי-חסידי בגליל.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435