הרב נעם סמט: עיון במסכת סנהדרין תשע"ח

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435