זוהר מאור: חבורת הגאולה

חבורת הגאולה: פתיחה

זוהר מאור • י' טבת תשע"ח

חבורת הגאולה 1: משיחיות בתנ"ך

זוהר מאור • ט"ו טבת תשע"ח

חבורת הגאולה 2: ראשית הנצרות והכתות

זוהר מאור • כ"ב טבת תשע"ח
מודי מדבר על ראשית הנצרות ונוגע גם בכתות מדבר יהודה
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435