היסטוריה של הישיבה

מידע כללי

ישיבת שיח יצחק הוקמה באלול תשנ”ו, על ידי הרב שג”ר (שמעון גרשון רוזנברג) זצ”ל, וייבדל לחיים הרב יאיר דרייפוס, העומד בראשה עד היום. בסיון תשנ”ט העתיקה הישיבה את משכנה מירושלים לגבעת הדגן באפרת. בקמפוס הזמני בגבעת הדגן מתקיימים הלימודים, ובו גם מתגוררים התלמידים הרווקים לצידן של משפחות מאברכי ומבוגרי הישיבה. לקראת שנת תשע”ח תעבור הישיבה ממיקומה הנוכחי למגרש הקבע העתידי שלה, בשיפוליה הדרומיים של גבעת הדגן.

בשנת תשס”ד שינתה הישיבה את שמה לישיבת שיח יצחק, ע”ש הרב ד”ר יצחק ברויאר זצ”ל, מחשובי הרבנים בגרמניה ובארץ ישראל לפני כמאה שנה.

בראש הישיבה עומד הרב יאיר דרייפוס, ועל צוותה נמנים הרבנים איתן אברמוביץ’, אורי ליפשיץ, אלחנן ניר, נעם סמט ואבישי שרייבר. לצידם מלמדים בישיבה בקביעות גם ד”ר זוהר מאור וד”ר אבישר הר-שפי.

ישיבת שיח יצחק היא ישיבת הסדר, והלומדים בה יכולים לבחור בין מסלולי השירות הצבאי השונים. לאחר תום התכנית נשארים רבים מהתלמידים ללימודי המשך, והנשואים שבהם מצטרפים לכולל האברכים.

לצד הישיבה פועלת תוכנית ‘צירופים’ למנהיגות תורנית, המיועדת להעצמתם והכשרתם של אנשי תורה ורוח בראשית דרכם (מגיל 25 ומעלה).
מרכז התוכנית הוא לימוד בית מדרשי במסלולים מגוונים, בהנחיית צוות הישיבה. בנוסף מתקיימות בה סדנאות בכתיבה, תנועה ודינמיקה קבוצתית, סדרות של שיעורי אורחים ומפגשי העשרה והיכרות עם דמויות משמעותיות ומגוונות בחברה הישראלית.

 h

על הישיבה ודרכה

ישיבת שיח יצחק רואה את מטרתה המרכזית בהעמקת השיח הדתי, מתוך ראיית החשיבות והאתגר שביצירה המחודשת של דמות ‘בן התורה’ בימינו. על רקע השינויים המהירים המתחוללים במרחב התרבותי והרוחני של העם היהודי ובמרחב האנושי בכלל, חותרת הישיבה לרענן את השפה הדתית באופן שיאפשר את צמיחתם של בני תורה שליבם רוחש ומחפש דביקות, ששרשיהם נטועים עמוק בעולמו המסורתי של בית המדרש, ונופם פונה אל המרחב התרבותי הישראלי והעולמי.

בית המדרש של הישיבה מנסה לרקום שיח חדש ובוגר המתאפיין בשפה רוחנית כנה ופתוחה, החותרת לדבקות ועבודת ה’ מתוך שמחה ומתוך הרחבת הדעת והלב. הלומדים בו מוזמנים לשותפות עמוקה ויצירתית, שיש בה יגיעת נשמה מתוך חירות וחופש. שאיפתנו היא להקנות ללומדים בישיבה כלים ללימוד מקצועני ומיומן שיצמיח מפגש מודע ומשוחרר עם התורה, מפגש שילווה את התלמיד גם בהמשך חייו. הישיבה גם חותרת לכינונה של חבורה עובדת ה’, חבורה שמתפללת יחד ומתקדמת מתוך הארת פנים משותפת בעבודה רוחנית אינטנסיבית ומעמיקה.

קצת על הלימוד בפועל במסגרות השונות בבית המדרש:

  • לימוד הגמרא בישיבה חותר לחשיפת רבדי התשתית העמוקים של הסוגיה, ולחיבור ביניהם לבין הלומד. הלימוד עושה שימוש בכלים מגוונים, ומשלב בין הלמדנות הקלאסית לכלים מחקריים וספרותיים. במהלך הלימוד מושם דגש על שיעורי מבוא ומתודולוגיה, שמטרתם לתת בידי הלומד כלים ושפה לעיון עצמאי ויצירתי בסוגיות.
  • לימוד ההלכה בישיבה (תוכנית ‘לִיבָּא דהלכתא’) מכוון להקניית ידע הנובע מעולמה הרחב והעמוק של ההלכה, תוך קשב משמעותי לזרמי העומק העכשוויים בתרבות וברוח. את לימוד ההלכה כסדרו מלווים שיעורי העשרה והכשרה בתחומי הדעת הנלווים.
  • בלימודי המחשבה אנו עסוקים באופן מסודר במחשבה, בחסידות ובפנימיות התורה, מתוך רצון ליצור שפה תיאולוגית-קיומית חיה ורלוונטית. בנוסף לכך פותח בית המדרש צוהר להגות העכשווית, בזיקה הגותית וקיומית לשאלות יסוד מעולמה של מחשבת ישראל. לצד הקניית הידע המסודר וכלי הלימוד בתחומים אלו, מוקדש מאמץ להכשרת הלב ופתיחת הרוח למרחבים חדשים של מודעות ועבודה אישית, תוך שימוש במגוון כלים וסדנאות ממקורות שונים.
  • במסגרת יחידות ההעשרה, נפתח בית המדרש למפגש והיכרות עם תחומי דעת המשיקים לעולמו הרוחני. הלימוד כולל סדרות שיעורים מפי מרצים אורחים, מקצועיים בתחומם. הדברים מובאים למפגש ולדיון לגבי היחס שבינם לבין התורה והחיים בבית המדרש.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435