תכנית נהלך ברג”ש

למרות חזותה החיצונית הקפואה, שינויי עומק רבים מתחוללים בחברה החרדית. גלי המודרנה והזעזועים העולמיים מחשבים לפרוץ בחומתה בקיעים, ולא רק בקיעים חיצוניים - כמו האינטרנט או היציאה לעבודה - אלא בקיעים מהותיים המתחוללים בעומק התפיסה והמרחב הקיומי היצוק והבטוח. האמיתות שעד היום נחשבו ברורות הולכות ומתערערות, וצורות חשיבה אחרות קמות ומזעזעות את עולמו השלו של הדור הצעיר.

הגותו העמוקה והרחבה של הרב שג”ר, היוצאת מבית המדרש של ישיבת ‘שיח יצחק’ ומתמודדת עם רוחות הפוסטמודרניזם ועם תופעות עכשוויות שונות, מתגלה כמענה רב משמעות בקרב רבים מהמגזר החרדי. אנו רואים כחזון את הכרת והפנמת הגותו המקורית של הרב שג”ר במגזר זה. על מנת שחזון זה יתגשם, ותורת הרב שג”ר תוכל להגיע אל המבקשים אותה והזקוקים לה, רצוננו ליצור את המרחב והשפה שיתווכו אותה אל העולם החרדי. 

משנת 2016 פועלת בישיבת ‘שיח יצחק’ חבורת ‘נהלך ברג”ש’, המורכבת מ-8 אברכי-עילית חרדים. את הקבוצה מרכז הרב אלחנן ניר. הקבוצה נפגשת ליום דו-שבועי, ומבקשת להכיר את תורת הרב שג”ר, ולהעמיק בדרכו ובהצעתו הרוחנית. מטרתה של החבורה היא ליצור משנה סדורה ויסודית בדרכו וברוחו של הרב שג”ר במספר נושאים, משנה שתשמר את תכניו העמוקים אך תתבטא בכלים ובשפה בהם חי הציבור החרדי. החבורה עובדת לקראת הוצאת ספר שיהווה פריצה ראשונה של הגות הרב שג”ר וישיבת ‘שיח יצחק’ לציבור החרדי.  

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435