חבורת אומות העולם 24: סיכום – ישראל ואומות העולם

זוהר מאור • כ"ו אדר ב' תשע"ט

פאנל מסכם לחבורת אומות העולם בהשתתפות הרב ישראל אריאל והרב שלמה דב רוזן, ובהנחיית ד”ר זוהר מאור: מהו מקומה של השליחות של עם ישראל לגויים בימינו, אם בכלל קיימת? מהם היחסים בינינו לבין הגויים? כיצד ראוי להתייחס אליהם?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435