ר’ אלעזר בן דורדיא

עידו גוטהולד • 

קריאה ספרותית בסיפור על תשובה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435