תוכניות – ‘מקום לשיח’

מקום לשיח – בגבעת הדגן

מקום לשיח – בירושלים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435