‘מקום לשיח’

         מקום לשיח מתחדש בחבורות מקוונות!       מקום לשיח בבוקר – ממשיכים את התכנית

         
                    להצטרפות לקבוצות שיעורים                                             להצטרפות לחבורה
 

 

 

 

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435