נפש, רוח, נשמה. 23 – ממוצעים בנר”ן

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435