מקום ובית בכתבי הרב שג”ר 7: המדבר, העיר והבית

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435