הגעגועים לשכינה והתחדשות החיים הדתיים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435