זוגיות ופנימיות התורה 4: מפגש ראשון עם לילית

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435