קריאה בספר מלכים: מבוא על תקופת אחאב ואליהו

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435