קריאה בספר מלכים: וילך אל נפשו

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435