שיבה אל הארץ, שיבה אל הגוף

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435