כתבי הרב שג”ר 34: הרב שג”ר ומניטו על מסורת ולימוד תורה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435