חבורת המשפחה – דיון מסכם

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435