מחשבות עם סיום השנה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435