קין והבל 15: העבודה עם הכתפיים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435