הרהורים על הזיכרון – שיחה לשבת זכור

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435