הרהורים חדשים-ישנים על הווידוי

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435