מבוא לפנימית התורה 4: סיכום המבוא לספירות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435