עיון בספרות השו”ת: מנחת יצחק על מקום הדלקת נר חנוכה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435