מבוא לפנימיות התורה 15: חכמה ובינה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435