מאחור באחור לפנים בפנים: שיעור 1

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435