הגות יהודית מודרנית 23: פליאה ואמונה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435