בימת שיח: “גזולה היא בידיכם”

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435