בימת שיח: נגד (?) מסורתיות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435