בימת שיח: האם יש סוד?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435