איתן אברמוביץ: פנים וחוץ – הרב שג”ר כמתרגם

פנים וחוץ

איתן אברמוביץ • תשע"ד
הרב שג"ר כמתרגם - שיעור 5

פנים וחוץ

איתן אברמוביץ • תשע"ד
הרב שג"ר כמתרגם - שיעור 4

פנים וחוץ

איתן אברמוביץ • תשע"ד
הרב שג"ר כמתרגם - שיעור 3

פנים וחוץ

איתן אברמוביץ • תשע"ד
הרב שג"ר כמתרגם - שיעור 2

פנים וחוץ

איתן אברמוביץ • תשע"ד
הרב שג"ר כמתרגם - שיעור ראשון
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435