ללא קטגוריה

איך מגיעים אלינו?

 • 
רוצים לבוא לבקר בישיבה? מוזמנים בהחלט!

"זה היום תחילת מעשיך" – ה"תשליך" ושבירת העצמי הכוזב

אורי פריד • כז אלול תשע"ט
העמידה מול המים בטקס התשליך מזכירה את המיתוס של נרקיסוס, ופותחת פתח להבנת התשליך כהתמודדות עם העצמי הכוזב.

'מקום לשיח' בירושלים - תש"פ

 • 
פרטי התוכנית | Program Details

הרב קוק בעיני הרב שג"ר: 1 - פתיחה לסדרה

הרב נעם סמט • 21.10.2020
פתיחה לסדרה שתעסוק במפגש עם תורת הרב קוק כפי שהיא משתקפת מעיניו ובקריאתו של הרב שג''ר. הסוציולוגיה של תורת הרב קוק ותלמידיו, היחס לחילון וחילוניו...

הלכות בית כנסת 4: שינוי בית כנסת לבית מדרש

הרב אורי ליפשיץ • 
סימן קנג- לימוד תשובה של הרב הרצוג בדין בית כנסת מעדת התימנים שהשכיר את מקומו לבית מדרש של אשכנזים ורוצה לחזור בו מההסכם. ותשובה של הרב עובדיה על ש...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435