אבישר הר-שפי: זהר

זהר: לך לך

אבישר הר-שפי • י"ט בחשוון תשע"ט

זהר: לך לך - שיעור שני

אבישר הר-שפי • כ"ו בחשוון תשע"ט
לימוד התורה של עם ישראל מביא רוח המחייה את העמודים המחזיקים את העולם.

זהר: גשם

אבישר הר-שפי • י' בכסלו תשע"ט

זהר: עליונים ותחתונים

אבישר הר-שפי • ט"ו טבת תשע"ט
דרישת הגשמים מחוני המעגל מצד תלמידיו מובילה ללימוד משותף אודות חיבור בין עולמות עליונים ותחתונים

זהר: לשון הקודש ולשון לימודים

אבישר הר-שפי • כ"ב טבת תשע"ט

זהר: גשם, סוף

אבישר הר-שפי • ז' שבט תשע"ט
שמועה טובה מארץ מרחק - סוף סיפור הבצורת והביקור אצל רבי פנחס בן-יאיר. אחרי הביקור אצל רבי פנחס החברים עוצרים בדרך לדרוש פסוק ממשלי, ובתוך כך שמועות...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435