אבישר הר שפי: סוד הבריאה – זוהר לאלול

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435