איתן אברמוביץ: לימוד במורה נבוכים

מורה נבוכים 1: פתיחה

איתן אברמוביץ • ח' בחשוון תשע"ט
עיון בפרק הפתיחה של הספר: על המבוכה בימי הרמב"ם ובימינו, על קריאת התורה כמשל, ועל החוויה הדתית שמציעה הפילוסופיה.

מורה נבוכים 2: דברה תורה בלשון בני אדם

איתן אברמוביץ • ט"ו בחשוון תשע"ט
עיון בתפיסת הרמב"ם את המושג צלם אלוהים, ואת האופן שבו התורה משתמשת בדימויים מוחשיים כדי לקדם את התפיסה הדתית של לומדיה.

מורה נבוכים 3: הפשטה וממשות

איתן אברמוביץ • כ"ט בחשוון תשע"ט
עיון במהלך הפרשני של הרמב"ם בפרקים נבחרים מפרקי המילון, ודיון על משמעותו של מהלך זה ועל העולם הדתי המתעצב דרכו.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435