איתן אברמוביץ: עיון במשנת ר’ צדוק הכהן מלובלין

עיון במשנת ר' צדוק 1: תיקון האכילה, שיעור ראשון

איתן אברמוביץ • י' שבט תשע"ט
עיון בדברי הבעש"ט ור' צדוק על הממד הרוחני שבאכילה, ומתוך כך על היחס בין גוף ונפש ובין טבע ותרבות המתבטא באופן שבו אנו אוכלים.

עיון במשנת ר' צדוק 2: תיקון האכילה, שיעור שני

איתן אברמוביץ • י"ז שבט תשע"ט
המשך העיון בתורות של רבי צדוק על תיקון האכילה: על עיצוב התודעה הנלווית לאכילה, ועל עמדת ההזדקקות הטמונה בה.

עיון במשנת ר' צדוק 3: תיקון האכילה, שיעור שלישי

איתן אברמוביץ • כ"ד שבט תשע"ט
עיון בפסקאות של ר' צדוק על ההבדל בין צמחונות לאכילת בשר. על הדתיות הנורמלית, ועל התורה והתאווה החורגים ממנה.

עיון במשנת ר' צדוק 4: תורה היא וללמוד אני צריך

איתן אברמוביץ • א' אדר א' תשע"ט
שיעור פתיחה לסדרת שיעורים על תפיסתו של ר' צדוק את המיניות: על היחס שבין יצר, אמת ותורה

עיון במשנת ר' צדוק 5: אומרים ישנה דרך ארץ

איתן אברמוביץ • ח' אדר א' תשע"ט
עיון בתפיסות שונות על מיניות ונורמליות, טבע ותרבות, כרקע לגישתו של רבי צדוק.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435