איתן אברמוביץ: כתבי ר’ צדוק הכהן מלובלין

כתבי ר' צדוק 13: הקדושה שמחוץ לגבול

איתן אברמוביץ • כ"ד אייר תשע"ט
המשך העיון במהלך של ר' צדוק בספרו 'ישראל קדושים'. על החידושים המתגלים בעקבות היהודים הנידחים, ועל הצמיחה המחודשת של חלקי הזהות שנתלשו
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435