הרב אורי ליפשיץ: ליבא דהלכתא – הלכות שבת

ליבא דהלכתא - שבת 1: מבוא לבישול

הרב אורי ליפשיץ • י' אלול תשע"ח
פתיחת תכנית ההלכה בישיבה. מה הוא בישול, מה הם גדריו ההלכתיים ומה הם הגדרים הבסיסיים של האיסור לבשל בשבת.

ליבא דהלכתא - שבת 2: בישול אחר בישול

הרב אורי ליפשיץ • י"ז אלול תשע"ח
בעקבות סימן שיח בטור ובשולחן ערוך, על דין בישול אחר בישול ביבש ובלח, מטא הלכה והמתח שבין הפוסק למנהג שבעולם ושבבית.

ליבא דהלכתא - שבת 3: כלי שני מבשל

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד באלול תשע"ח
סיכום הדיון ההלכתי בנושא שאלת הבישול בכלי שני והדעות השונות. היחס בין המציאות הפיזית לפסיקה ההלכתית, האם ההלכה היא רציונלית?

ליבא דהלכתא - שבת 4: שהיה

הרב אורי ליפשיץ • ז' בחשוון תשע"ט

ליבא דהלכתא - שבת 5: הלכות בורר

הרב אורי ליפשיץ • כ"א בחשוון תשע"ט
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435